Hålltider

Holmsjö mini-tri

Datum: 2017-07-29

11.00 – 14.00 Registrering
14.15 – 14.40 Genomgång
14.40 – 14.55 Samling vid startområdet och uppvärmning
15.00 Start Holmsjö mini-tri
15.00 – Tävlingen pågår, första målgång ca 15.40
17.00 Prisutdelning (preliminär tid)
18.30 Tävlingen avslutas