Banbeskrivning

Holmsjö olympiska triathlon

Dricka och mat
Vid växlingsområdet kan du få vatten, sportdryck, en bulle eller en banan-bit efter simningen och efter cyklingen. Passa på att ge din kropp lite dricka och energi mellan ansträngningarna! Längs cykelbanan serveras inget – ta med eget! Längs löpbanan serveras vatten och sportdryck var 2,5:e kilometer ungefär. Efter loppet bjuder vi på kaffe och bulle. Det finns enklare mat och dricka att köpa i kiosken hela dagen både för deltagare och publik. Sportdrycken som serveras är U Sport Citron.

⇒ Läs mer om sportdrycken

Banor
Simning – Start sker vid Bredasjön badplats som ligger cirka 200 meters promenad från anmälan/växlingsområdet. Du ska vara på plats minst 10 min före start. Startlinjen går vid vattenlinjen mellan bryggorna. Tre röda triathlonbojar markerar banan. De ska rundas på högersidan. Du simmar alltså moturs. Du simmar 1 och 2/3 varv innan du tar dig upp på land till växlingsområdet (se karta).

Utmed banan rör sig 4 båtar, alla med 2 funktionärer, radio och livboj. Dessa funktionärer kan snabbt ingripa vid behov.

Cykel – Cykelbanan är skyltad med pilar på skyltar och i marken. Vid svåra svängar finns funktionärer. Från växlingsområdet cyklar du vänster, på väg 653 mot stora korsningen, där du sedan tar höger, söderut på 28:an mot Holmsjö samhälle. Vid slutet av samhället svänger du höger (skylt Sillhövda Kyrka) och svänger direkt vänster till väg 652, cyklar förbi kyrkan och genom bostadsområdet. Kort därefter svänger du höger vid skylt Stickeboda och lite senare vänster i nästa korsning. Fortsätt nu i ca 4 km till du kommer fram till väg 28, här tar du höger mot Nävragöl, för att mycket snart svänga höger igen på väg 697 mot Tving. Följ denna väg till Tvings samhälle, sväng vänster mot kyrkan i början av samhället, och följ kyrkvägen till nästa korsning. Ta sedan höger ut på väg 122 och följ vägen ända fram till Alnaryd. Här tar du väg 685 till höger (skylt Alnaryd/Holmsjö) genom byn och följer sedan vägen ganska långt, tills du når korsningen i Långasjö. Där tar du höger ut på väg 653 (skylt Holmsjö). Efter ca 4 km är ser du Bredasjön och växlingsområdet på vänster sida.

Cykelbanan kommer att vara markerad med gula pilar vid alla korsningar där du ska svänga. Det kan även finnas vita pilar men då är det mini-tri banan som har delvis samma sträckning som olympisk. Följ den gula! Inga vätskekontroller finns utmed cykelbanan. Ta med egen dricka! Funktionär kommer finnas där banan för mini-tri och olympisk delar på sig, vid Sillhövda kyrka.

Motorcykel kommer röra sig utmed banan för att kontrollera att regler följs samt för att hjälpa deltagare vid behov. Viktigt är att deltagarna följer gällande trafikregler – tävlingen körs på trafikerade vägar utan någon avspärrning.

Löpning – Från växlingsområdet springer du norrut på grusvägen mot badplatsen, alltså åt det håll starten i simningen gick. Vid nästa korsning tar du höger. Vid en stor lada tar du vänster ut på asfalten på väg 689. Fortsätt i ca 3 km, till första vätskekontrollen, där du tar höger in på en liten grusväg. I nästa korsning fortsätter du rakt fram på väg 689 (du är tillbaks på samma väg) för att efter några hundra meter vika vänster ner på en grusväg (följ pilarna). Efter 5 km av löpningen finns nästa vätskekontroll. Fortsätt på grusvägen efter den tills den växlar till asfalt. Följ pilarna rakt fram tills du kommer ut på väg 653 (som du cyklade på innan). Här tar du vänster. Efter några hundra meter, vid sista vätskekontrollen, går det in en grusväg till vänster, följ pilarna och fortsätt tills du ser Bredasjön. Här följer du en snitslad och pilmärkt stig utmed strandlinjen som senare gå ut på en grusväg. Följ skyltarna in mot mål. Se kartan över banan.

⇒ Karta över banan

Växlingsområde
Vi har valt att lägga växlingsområdet utmed infarten till Bredasjöns idrottplats, nära dansbanan. Området är centralt placerat för alla grenarna, och publiken kan följa växlingar och tävling på nära håll. Området kommer vara skyltat och avspärrat med svartgula band – här får bara funktionärer och deltagare röra sig. Här finns också vakter och kontrollanter som håller reda på in- och utpasseringar. De kontrollerar cyklarnas bromsar samt att hjälmar, hakremmar och knäppen är hela och CE-märkta. Cyklarna märks med ett nummer på en klisterlapp och ska ställas upp på ställningen med matchande nummer. Uthämtning av cykel görs efter avslutat lopp mot uppvisande av nummerlappen – släng den inte!