Hålltider

Holmsjö olympiska triathlon

Datum: 2017-07-29

11.00 – 13.00 Registrering
13.15 – 13.40 Genomgång
13.40 – 13.55 Samling vid startområdet och uppvärmning
14.00 Start Holmsjö olympiska triathlon
14.00 – Tävlingen pågår, första målgång ca 16.00
17.00 Prisutdelning (preliminär tid)
18.30 Tävlingen avslutas