Hålltider

Mini-tri

Datum: 2019-07-27

11.00 – 14.00 Registrering
14.50 – 15.10 Genomgång
15.10 – 15.25 Samling vid startområdet och uppvärmning
15.30 Start Mini-tri
15.30 – Tävlingen pågår, första målgång ca 16.10
17.00 Prisutdelning (preliminär tid)
18.30 Tävlingen avslutas