Loppet är slutsålt!

Alla 250 platser är fyllda. Vi är glada för alla anmälda. Till er som inte fick plats i år ger vi löftet att utöka platserna till nästa år.