Mini-tri

Hålltider

Datum: 2023-07-29

12.45–13.45 Registrering
14.15 Genomgång vid dansbanan
14.40-14.55 Samling vid startområdet och uppvärmning
15.00/15.03 Start Mini-tri
15.00– Tävlingen pågår, första målgång ca 15.40
16.30 Prisutdelning (preliminär tid)
18.30 Tävlingen avslutas

Banbeskrivning

Dricka och mat
Vid växlingsområdet kan du få vatten, saft, sportdryck från Umara, en bulle eller en banan-bit mellan grenarna. Passa på att ge din kropp lite dricka och energi mellan ansträngningarna! Efter loppet bjuder vi på kaffe och bulle och det finns enklare mat, fika och dricka att köpa i kiosken hela dagen både för deltagare och publik.

Banor
Simning 300m
Start sker vid Bredasjön badplats som ligger cirka 200 meters promenad från anmälan/växlingsområdet. Du ska vara på plats minst 10 min före start. Startlinjen går vid vattenlinjen mellan bryggorna. Det finns tre röda triathlonbojar utlagda i sjön. Bara de två närmaste ska rundas i mini-triet. Bojarna rundas på högersidan/utsidan, du ska således simma moturs, med vänster axel inåt. Efter första bojen simmar du vänster mot växlingsområdet. Där rundar du den andra bojen innan du tar dig upp på land till växlingsområdet (se karta). Utmed banan rör sig fyra båtar, alla med två funktionärer, radio och livboj. Dessa funktionärer kan snabbt ingripa vid behov.

Cykel 16km

OBS! ÄNDRAD BANSTRÄCKNING PÅ GRUND AV ASFALTERING!
Cykelbanan är skyltad med vita pilar på skyltar och i marken ( ladda ner länk till garmin= https://connect.garmin.com/modern/course/14827408) . Vid svåra svängar finns funktionärer. Från växlingsområdet cyklar du höger, på väg 653, efter ca 4km svänger du vänster i korsningen mot Långasjö. Efter ca 4km vänder du vi skyltat till Idrottsplats cyklar tillbaka samma väg som du kom.

Inga vätskekontroller finns utmed cykelbanan. Ta med egen dricka! Motorcykel kommer röra sig utmed banan för att kontrollera att regler följs samt för att hjälpa deltagare vid behov. Det är viktigt att deltagarna följer gällande trafikregler - tävlingen körs på trafikerade vägar utan någon avspärrning. TEMPOSTYRE ÄR EJ TILLÅTET I MINITRI.

Löpning 3km
Från växlingsområdet springer du norrut (ladda ner länk till garmin=https://connect.garmin.com/modern/course/18215048)  på grusvägen mot badplatsen, alltså åt det håll starten i simningen gick. Vid korsningen tar du höger. Vid en stor lada tar du sedan vänster ut på asfalten på väg 689, mot Spetsamåla. Efter totalt 1,5 km finns en vändpunkt som du rundar och tar sen samma väg tillbaka till Bredasjön – följ de vita pilarna mot mål. Vätska serveras i växlingsområdet och vid vändning på löpningen. Se kartan över banan.

⇒ Karta över banan

Växlingsområde
Växlingsområdet ligger på fotbollsplanen i Bredasjöns idrottplats. Området är centralt placerat för alla grenarna, och publiken kan följa växlingar och tävling på nära håll. Området kommer vara skyltat och avspärrat med svartgula band – här får bara funktionärer och deltagare röra sig. Här finns också vakter och kontrollanter som håller reda på in- och utpasseringar. De kontrollerar cyklarnas bromsar samt att hjälmar, hakremmar och knäppen är hela och CE-märkta. Cyklarna märks med ett nummer på en klisterlapp och ska ställas upp på ställningen med matchande nummer. Uthämtning av cykel görs efter avslutat lopp mot uppvisande av nummerlappen – släng den inte!