Barntriathlon -9 år

Holmsjö barntriathlon avgörs lördagen den 29  juli 2023.

Barn upp till och med 9 år startar klockan 10:00 vid Bredasjöns badplats. Deltagarna simmar 50 meter, cyklar 2,7 km mot Spetsamåla och springer sedan 0,5 km runt fotbollsplanen vid Bredasjön.

Du som förälder ansvarar för ditt barn och får gärna simma och bör cykla/springa med för trafiksäkerhetens skull!

Vid målgången väntar korv, fika och priser till alla deltagare. Föräldrar kan också köpa en korv och fika.

OBS! TEMPOSTYRE/TEMPOPINNAR ÄR INTE TILLÅTET I BARNKLASSERNA ELLER I MINITRI.

Anmälningsavgift 80kr.

Hålltider

Datum: 2023-07-29

08.20–09.00 Registrering på dansbanan vid idrottsplatsen Bredasjön
09.20–09.40 Genomgång vid badplatsen
09.40–09.55 Samling vid startområdet och uppvärmning
10.00 Start Barntriathlon -9 år
10.00– Loppet pågår, första målgång ca 10.15. Saft och bulle efter loppet.
11.45 Prisutdelning (preliminär tid)

Banbeskrivning

Dricka och mat
Passa på att ge din kropp lite dricka mellan ansträngningarna. I växlingen från cykel till löpning finns en vätskekontroll som serverar vatten. Efter loppet bjuder vi på saft och bulle. Det finns enklare mat, fika och dricka att köpa i kiosken i Bredasjön för både deltagare och publik.

Banor
Simning 50 meter
Startlinjen går vid vattenlinjen mellan bryggorna. Barnen delas upp i två grupper med samtidig start. Ni som är yngst startar vid den högra bryggan och simmar 25 meter rakt ut, rundar en boj på höger sida, vänder och simmar tillbaka till stranden. Ni som är lite äldre startar vid den vänstra bryggan och simmar 25 meter rakt ut, rundar en boj på vänster sida, vänder och simmar tillbaka till stranden. På bryggorna kommer föräldrar och funktionärer stå för att snabbt kunna ingripa vid behov. Det är tillåtet för föräldrarna att simma med sina barn om de känner sig osäkra. Det går bra att använda flythjälpmedel som t.ex. simdyna eller armpuffar.

Cykel 2,7 km på grus och asfalt
Cykelbanan går på både grusväg och asfaltsväg. Den är skyltad med pilar på skyltar. Vid svåra svängar och vägkorsningar finns funktionärer. En förcyklist och en eftercyklist följer gruppen. Vi vill gärna att föräldrarna cyklar med sina barn under cyklingen. Cykelbanan kommer att vara markerad med vita pilar vid alla korsningar där du ska svänga. Deltagarna måste cykla på höger sida för att inte kollidera med varandra. Det är viktigt att deltagarna får hjälp av en målsman att följa gällande trafikregler eftersom loppet körs på trafikerade vägar.

Från starten vid badplatsen cyklar barnen vänster på grusvägen för att längre fram ta höger mot Helen Svenssons gård. Vid den stora ladugården svänger de vänster ut på asfaltsvägen mot Spetsamåla, på väg 689. Efter 1,2 km, vid en mötesficka, vänder barnen runt en kon och cyklar precis samma väg tillbaks. Vid vändplatsen finns vägvakter som ser till att det flyter på. På tillbakavägen kör deltagarna förbi startplatsen. När du passerat badplatsen (startplatsen) är det bara några hundra meter kvar till växlingen vi fotbollsplanen. Här kan de som vill dricka innan de ger sig ut på löpningen.

Löpning 0,5 km
Från växlingen springer man en snitslad bana runt fotbollsplanen. Se kartan över banan.

⇒ Karta över banan

Växlingsområde
Vi har valt att lägga växlingen från simning till cykel på badplatsen. Vid incheckning kontrolleras cyklarnas bromsar samt att hjälmar, hakremmar och knäppen är hela och CE-märkta. Cyklarna märks med ett nummer på en klisterlapp innan den placeras vid växlingen. Växlingen från cykel till löpning sker på fotbollsplanen i Bredasjön. Uthämtning av cykel görs efter avslutat lopp mot uppvisande av nummerlappen – släng den inte!