2019

Summering 2019

Hela 224 deltagare körde loppet 27/7 2019 under varma väderförhållanden: 33 barn 0-9 år, 13 barn 10-15 år, 24 damer i olympisk klass och 59 herrar, 47 damer i minitriklassen och 38 herrar, samt sammanlagt 10 i sprintklassen. Den äldsta deltagare var 74 och den yngsta fyra år. 224 av 250 anmälda i mål betyder att bara nio procent inte dök upp, bröt eller uteslöts. Det är mycket låg frånfalls-statistik jämfört med vanliga 14-15 procent bland Svenska triathlonförbundets tävlingar. Kan det vara så att Holmsjö triathlons deltagare är extra motiverade att komma till start och gå i mål? 91 funktionärer arbetade sammanlagt cirka 500 timmar på tävlingsdagen. Av våra funktionärer hade en knapp femtedel kört ett triathlonlopp själva, de andra gav av sin fritid till en sport de inte själva utövar.

Vi testade att införa tävlingsklass på sprintdistans, vilket var mycket uppskattat. Efter utvärdering valde vi dock att inte fortsätta med distansen, då den inte ryms på samma dag som barnloppen, minin och olympiska, på ett säkert sätt.


Resultat

Barntriathlon upp till 9 år

Barntriathlon 10-15 år

Mini-tri – Damer
Mini-tri – Herrar

Olympisk – Damer
Olympisk – Herrar

Sprint