Olympisk

Hålltider

Datum: 2023-07-29

11.45-12.45 Registrering
13.15–13.40 Genomgång vid dansbanan
13.40–13.55 Samling vid startområdet och uppvärmning
14.00/14.03 Start Olympisk
14.00– Tävlingen pågår, första målgång ca 16.00
17.00 Prisutdelning (preliminär tid)
18.30 Tävlingen avslutas

Banbeskrivning

Dricka och mat
Vid växlingsområdet kan du få vatten, saft, sportdryck från Umara, en bulle eller en banan-bit mellan grenarna. Passa på att ge din kropp lite dricka och energi mellan ansträngningarna! Längs cykelbanan serveras inget – ta med egen dricka/energi! Längs löpbanan serveras vatten och sportdryck var 2,5:e kilometer ungefär. Efter loppet bjuder vi på kaffe och bulle. Det finns enklare mat och dricka att köpa i kiosken hela dagen både för deltagare och publik.

Banor
Simning 1500m
Start sker vid Bredasjön badplats som ligger cirka 200 meters promenad från anmälan/växlingsområdet. Du ska vara på plats minst 10 min före start. Startlinjen går vid vattenlinjen mellan bryggorna. Tre röda triathlonbojar markerar banan. De ska rundas på högersidan. Du simmar alltså moturs. Du simmar 1 och 2/3 varv innan du tar dig upp på land till växlingsområdet (se karta). Utmed banan rör sig fem båtar, alla med två funktionärer, radio och livboj. Dessa funktionärer kan snabbt ingripa vid behov.

Cykel 4mil
Cykelbanan är skyltad med pilar på skyltar och i marken. Vid svåra svängar finns funktionärer. Från växlingsområdet cyklar du vänster, på väg 653 mot stora korsningen, där du sedan tar höger, söderut på 28:an mot Holmsjö samhälle. Vid slutet av samhället svänger du höger (skylt Sillhövda Kyrka) och svänger direkt vänster till väg 652, cyklar förbi kyrkan och genom bostadsområdet. Kort därefter svänger du höger vid skylt Stickeboda och lite senare vänster i nästa korsning. Fortsätt nu i ca 4 km till du kommer fram till väg 28, här tar du höger mot Nävragöl, för att mycket snart svänga höger igen på väg 697 mot Tving. Följ denna väg till Tvings samhälle, sväng vänster mot kyrkan i början av samhället, och följ kyrkvägen till nästa korsning. Ta sedan höger ut på väg 122 och följ vägen ända fram till Alnaryd. Här tar du väg 685 till höger (skylt Alnaryd/Holmsjö) genom byn och följer sedan vägen ganska långt, tills du når korsningen i Långasjö. Där tar du höger ut på väg 653 (skylt Holmsjö). Efter ca 4 km är ser du Bredasjön och växlingsområdet på vänster sida.

Cykelbanan kommer att vara markerad med gula pilar vid alla korsningar där du ska svänga (ladda ner länk till garmin= https://connect.garmin.com/modern/course/14988542). Det kan även finnas vita pilar men då är det mini-tri banan som har delvis samma sträckning som olympisk. Följ den gula! Inga vätskekontroller finns utmed cykelbanan. Ta med egen dricka!

Motorcykel kommer röra sig utmed banan för att kontrollera att regler följs samt för att hjälpa deltagare vid behov. Det är viktigt att deltagarna följer gällande trafikregler - tävlingen körs på trafikerade vägar utan någon avspärrning.

Löpning 1 mil
Från växlingsområdet springer du norrut, (ladda ner länk till garmin= https://connect.garmin.com/modern/course/19076836) på grusvägen mot badplatsen, alltså åt det håll starten i simningen gick. Vid nästa korsning tar du höger. Vid en stor lada tar du vänster ut på asfalten på väg 689. Fortsätt i ca 3km på asfaltsvägen till nästa vägkorsning, här övergår vägen till grusväg och du har ca 2 km kvar till vändningen. Efter totalt 5km vänder löparna runt en kon och springer samma väg tillbaka – följ de gula pilarna mot mål. Vätskekontroller finns efter varje 2,5:e kilometer, här serveras vatten, sportdryck och chips. Se kartan över banan.

⇒ Karta över banan

Växlingsområde
Växlingsområdet ligger på fotbollsplanen vid Bredasjöns idrottsplats . Området är centralt placerat för alla grenarna, och publiken kan följa växlingar och tävling på nära håll. Området kommer vara skyltat och avspärrat med svartgula band – här får bara funktionärer och deltagare röra sig. Här finns också vakter och kontrollanter som håller reda på in- och utpasseringar. De kontrollerar cyklarnas bromsar samt att hjälmar, hakremmar och knäppen är hela och CE-märkta. Cyklarna märks med ett nummer på en klisterlapp och ska ställas upp på ställningen med matchande nummer. Uthämtning av cykel görs efter avslutat lopp mot uppvisande av nummerlappen – släng den inte!