Tävlingsregler

Alla tävlande måste känna till tävlingsreglerna. De finns i Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglemente. Att inte känna till dem kan utgöra en säkerhetsrisk och kan resultera i varning, tidsstraff eller i värsta fall, diskvalificering. Kort sammanfattat kan du köra motionsklasserna om du kan trafikreglerna och klarar av att lyssna på pre-race och domare under loppet. Eftersom det är svårt att lyssna när man tävlar är det viktigt att du läser igenom reglerna i förväg – det hjälper dig att minnas dem när det är skarpt läge. Du som ska köra tävlingsklass behöver kunna mer av triathlonförbundets reglemente, läs mer nedan.

Vad är motionsklass?
I Holmsjö Triathlon finns fyra motionsklasser: Barn 0-9, barn 10-15, mini-tri och olympisk. Alla som vill motionera, kan trafikregler och är friska kan delta. Barn tävlar inte utan kör utan press, på sina villkor, och alla får medalj. Vuxna tävlar mot sina med-motionärer inom sin klass: kvinnor eller män. Eftersom tävlingen är sanktionerad har alla deltagande i motionsklass en grundförsäkring under loppet via Svenska Triathlonförbundet.

Vad betyder det att tävlingen är sanktionerad?
Vår tävling är sanktionerad (godkänd) av Svenska Triathlonförbundet. Arrangören, Sillhövda AIK, är medlem i förbundet och förbundet har kontrollerat att arrangemanget uppfyller deras reglemente. Tävlingsledaren, Krister Fransson, ansvarar tillsammans med sina underchefer för att tävlingen genomförs korrekt. Till sin hjälp har han flera domare i växlingsområdet, längs sim- cykel- och löpbanorna, samt av en måldomare.

Vad gäller om våtdräkt och simmössa?
Det är frivilligt att använda våtdräkt och våtdräkt är tillåten i alla motionsklasser oberoende av vattnets temperatur. I tävlingsklassen (olympisk) är våtdräkt endast tillåten om vattentemperaturen är under 22 grader. Temperaturen fastställs enligt reglementet och meddelas preliminärt 24 timmar före tävlingsstart och fastställs slutgiltigt en timme innan tävlingsstart. Alla måste använda den simmössa som delats ut vid registreringen. Det är inte tillåtet att använda fotklädnad i någon form eller handskar under simningen.

Hur är jag försäkrad?
Samtliga deltagare från Sverige och från de länder som Sverige har försäkringsöverenskommelser med, är grundförsäkrade genom förbundet under loppet. Din privata olycksfallsförsäkring gäller utöver grundförsäkringen. Deltagare med tävlingslicens har extra olycksfallsförsäkring genom Folksam.

Hur frisk måste jag vara?
Du ansvarar själv för att avgöra att din kondition tillåter dig att genomföra det lopp du siktar på (du ansvarar själv för din ”fysiska status och ditt träningstillstånd”). Du får vidare inte starta om du är ”lite skadad” eller ”halvskadad” eller om du har en infektion i kroppen.

Vad menas med att tävla på eget ansvar?
Du har eget ansvar för att avgöra om du bör delta eller ej och om du behöver be om hjälp/avbryta/pausa eller ej. Du har eget ansvar för att din utrustning fungerar och uppfyller kraven. Du har eget ansvar för din försäkring. Du har eget ansvar att läsa igenom reglerna, och att agera efter dem och efter vanliga trafikregler.

Om jag känner mig dålig längs vägen?
Längs simbanan kan du när som helst tillkalla en av våra båtar, som håller ungefär 150 meters mellanrum, och hänga dig i en livboj för att vila, du kan ställa dig på botten nära en strand längs banan. Skulle du behöva förflytta dig framåt längs banan med hjälp av båt, botten eller flythjälp blir du diskvalificerad och omhändertagen av vårt sjukvårdsteam.

Längs cykelbanan kan du ta hjälp av våra MC-burna domare eller vägvakter om du behöver hjälp. Tar du emot hjälp med utrustningen blir du diskvalificerad. Tar du emot hjälp av vårt sjukvårdsteam blir du omhändertagen.

Längs löpbanan kan du kontakta en av våra cykelburna domare eller en funktionär eller vägvakt för hjälp.

Vad menas med att känna till trafikregler?
Den viktigaste regeln att tillämpa på ett säkert sätt är högerregeln, tätt följd av regler för väjningsplikt och för hänsyn i trafiken. Glöm inte att väjningsplikt och stopptecken gäller även för deltagare i ett lopp! Deltagare som ej känner till trafikregler får endast delta i målsmans sällskap, och hänvisas då till barnloppet eller mini-tri. Är du osäker, kontrollera din kompetens på Transportstyrelsens webbsida.

Hur lång tid har jag på mig?
I mini-triet har du maxtid 3 timmar och 30 minuter. I den olympiska distansen har du maxtid 4 timmar och 30 minuter. Under denna tid finns service på banor och i växlingsområdet.

Vad måste jag göra?
Ha en cykelhjälm i gott skick, med hakrem och CE-märkning. Detta kontrolleras vid incheckning i växlingsområdet.

Ha en cykel med fungerande bromsar. Detta kontrolleras vid incheckning i växlingsområdet.

Ha en cykel utan vassa utstickande delar. Detta kontrolleras vid incheckning i växlingsområdet.

Ha en cykel som drivs enbart med människokraft (ej elcykel). Detta kontrolleras vid incheckning i växlingsområdet.

Använda den simmössa du fått vid registreringen.

Du måste respektera andras utrymme och inte simma, springa eller cykla på dem.

Du måste cykla enligt trafikreglerna (inte i bredd). Vid pre-race mötet måste du se till att du förstått drafting-regeln (se nedan). Fråga om du är osäker!

Du måste ha på dig chippet (nummerlappen) genom cykel- och löpbanan. Du kan behålla det efteråt.

Bära nummerlappen på ryggen/baksida under cyklingen och på bröstet/framsidan under löpningen. Använd racebelt eller flytta lappen i växlingen.

Agera sportsligt: inte hindra andra och gärna höja andras energi genom en bekräftande och positiv attityd.

Vad får jag inte göra?
Du får inte agera osportsligt gentemot medtävlande, funktionärer eller publik.

Du får inte vara dopad. Vid tvekan om din medicin/ditt hälsotillskott räknas som doping, kolla i WADA:s dopinglista eller Röd-gröna listan på Svensk Antidopings webbsida.

Du får inte skräpa ner med t.ex. omslagspapper, muggar eller bananskal.

Du får inte använda fotklädnad eller handskar vid simningen.

Du får inte ta kortare vägar än banbeskrivningen anger.

Du får inte klippa i eller vika upp nummerlappen så att dess utseende ändras.

Knäpp hjälmen redan i växlingsområdet! Du får alltså inte ens ta cykeln ur stället utan att ha knäppt hjälmen.

Gå till fots inom växlingsområdet! Du får inte cykla före strecket vid start, eller efter vid växling!

Du får inte cykla bredvid någon eller på rulle – utöva drafting. I sprintklassen måste du hålla 12-meters avstånd till framförvarande cykel. Blir du omcyklad, sakta genast ner tills den omkörande är ca 12 meter framför dig. Den som blir omcyklad har alltså ansvaret att släppa förbi den andre i det ögonblick man blir omkörd.

Du får inte cykla eller springa med bar överkropp.

Du får inte vara helt naken (t.ex. vid ombyte). Omklädningsrum finns.

Straff. Vad händer om jag gör något otillåtet?
Om du oavsiktligt verkar riskera att bryta någon regel visslar en domare för att få din uppmärksamhet, visar ett gult varningskort och talar med dig för att få dig att korrigera ditt beteende. Om du gör som domaren säger kan du fortsätta ditt lopp ostört. Om du inte korrigerar ditt beteende efter tillsägelse kan du få ett tidsstraff mellan tio sekunder och två minuter (domaren visar blått kort och meddelar straffet). Det är ditt ansvar att stanna vid straffboxen (den ligger på löpbanan) om du fått tidsstraff, där du ”avtjänar” ditt tidsstraff, innan du får fortsätta med ditt lopp. Du kan välja själv att avtjäna det på ut-vägen eller in-vägen längs löpbanan. Går du i mål utan att ha avtjänat ett utdelat tidsstraff diskvalificeras du. Du kan också diskvalificeras (domaren visar rött kort och meddelar straffet) om du inte korrigerar ditt beteende eller bryter mot någon regel med avsikt. Den som blir diskvalificerad har ändå rätt att slutföra loppet och inom 30 minuter efter avslutat lopp lämna in protest till måldomaren/huvuddomaren där du skriftligt ger din bild av det inträffade.

Speciella straff. Vad händer om jag draftar eller skräpar ner?
Vi ser mycket hårt på nedskräpning utanför skräpzonerna (25 m runt varje vätskekontroll). Domaren utfärdar tidsstraff mellan tio sekunder och två minuter genom att vissla, informera dig om straffet och visa sitt blåa kort om du draftar eller skräpar ner. Det är ditt ansvar att stanna vid straffboxen på löpbanan, där du väntar inaktiv, ”avtjänar” ditt tidsstraff, innan du får fortsätta med ditt lopp. Du kan välja själv att avtjäna det på ut-vägen eller in-vägen längs löpbanan. Går du i mål utan att ha avtjänat det diskvalificeras du.