Tävlingsregler

Alla tävlande måste känna till tävlingsreglerna. De finns i Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglemente. Här har vi sammanfattat det du viktigaste att känna till för dig som deltar i Holmsjö Triathlon.

Vad är motionsklass?
I Holmsjö Triathlon finns bara motionsklasser vilket betyder att man inte måste ha svenska Triathlonförbundets tävlingslicens för att delta. Alla som vill motionera, kan trafikregler och är friska kan delta. Du tävlar mot dina med-motionärer inom din klass: kvinnor eller män.

Vad betyder det att tävlingen är licensierad?
Vår tävling är sanktionerad (godkänd) av Svenska Triathlonförbundet. Arrangören, Sillhövda AIK, är medlem i förbundet och förbundet har kontrollerat att arrangemanget uppfyller deras reglemente. Tävlingsledaren, Krister Fransson, ansvarar tillsammans med sina underchefer för att tävlingen genomförs korrekt.

Hur är jag försäkrad?
Samtliga deltagare från Sverige och från de länder som Sverige har försäkringsöverenskommelser med, är grundförsäkrade genom förbundet under loppet. Din privata olycksfallsförsäkring gäller utöver grundförsäkringen. Deltagare med tävlingslicens har extra olycksfallsförsäkring genom förbundet – i övrigt kör alla på lika villkor.

Hur frisk måste jag vara?
Du ansvarar själv för att avgöra att din kondition tillåter dig att genomföra det lopp du siktar på (du ansvarar själv för din ”fysiska status och ditt träningstillstånd”). Du får vidare inte starta om du är ”lite skadad” eller ”halvskadad” eller om du har en infektion i kroppen.

Vad menas med att tävla på eget ansvar?
Du har eget ansvar för att avgöra om du bör delta eller ej och om du behöver be om hjälp/avbryta/pausa eller ej. Du har eget ansvar för att din utrustning fungerar och uppfyller kraven. Du har eget ansvar för din försäkring. Du har eget ansvar att läsa igenom reglerna, och att agera efter dem och vanliga trafikregler.

Om jag känner mig dålig längs vägen?
Längs simbanan kan du när som helst tillkalla en av våra båtar, som håller ungefär 200 meters mellanrum, och hänga dig i en livboj för att vila, du kan ställa dig på botten nära en strand längs banan eller hänga dig på en av banans bojar, för att vila. Skulle du behöva förflytta dig framåt med hjälp av båt, botten eller flythjälp blir du diskvalificerad och omhändertagen av vårt sjukvårdsteam.

Längs cykelbanan kan du ta hjälp av vår MC-burna kontrollant eller kontakta journumret om du befinner dig mellan kontrollstationer och behöver hjälp.

Längs löpbanan kan du kontakta en av våra cykelburna kontrollanter eller en funktionär på någon av våra tre stationer för hjälp.

Vad menas med att känna till trafikregler?
Den viktigaste regeln att tillämpa på ett säkert sätt är högerregeln, tätt följd av regler för väjningsplikt och för hänsyn i trafiken. Deltagare som ej känner till trafikregler får endast delta i målsmans sällskap, och hänvisas då till barnloppet eller mini-tri. Är du osäker, kontrollera din kompetens på Transportstyrelsens hemsida.

Hur lång tid har jag på mig?
I mini-triet har du maxtid 3 timmar och 30 minuter. I den olympiska distansen har du maxtid 4 timmar och 30 minuter. Under denna tid finns service på banor och i växlingsområdet.

Vad måste jag göra?
Ha en cykelhjälm i gott skick, med hakrem och CE-märkning.

Ha en cykel med fungerande bromsar.

Ha en cykel som drivs enbart med människokraft (ej elcykel).

Om du till äventyrs vill delta då vattentemperaturen understiger 14 grader, ha en våtdräkt.

Du måste respektera andras utrymme och inte simma, springa eller cykla på dem.

Du måste cykla ensam. Vid pre-race mötet måste du se till att du förstått drafting-regeln (se nedan). Fråga om du är osäker!

Du måste ha på dig chippet genom hela banan, och återlämna det efteråt.

Bära nummerlappen på ryggen/baksida under cyklingen och på bröstet/framsidan under löpningen.

Agera sportsligt: inte hindra andra och gärna höja andras energi genom en bekräftande och positiv attityd.

Vad får jag inte göra?
Du får inte agera osportsligt gentemot medtävlande, funktionärer eller publik.

Du får inte vara dopad. Vid tvekan om din medicin/ditt hälsotillskott räknas som doping, kolla apoteket och riksidrottsförbundets röda lista.

Du får inte skräpa ner med t.ex. omslagspapper, muggar eller bananskal.

Du får inte ta kortare vägar än banbeskrivningen anger.

Du får inte ha våtdräkt om vattentemperaturen är över 22 grader (mäts en timme före start).

Du får inte klippa i eller vika upp nummerlappen så att dess utseende ändras.

Knäpp hjälmen! Du får inte ens ta cykeln ur stället utan att ha knäppt hjälmen.

Gå till fots inom växlingsområdet! Du får inte cykla före strecket vid start eller efter vid växling!

Du får inte cykla på rulle – utöva drafting. Håll 12-meters avstånd till framförvarande cykel. Blir du omcyklad, sakta genast ner tills den omkörande är ca 12 meter framför dig.

Du får inte cykla eller springa med bar överkropp.

Du får inte vara helt naken (t.ex. vid ombyte). Omklädningsrum finns.

Straff. Vad händer om jag gör något otillåtet/ser något otillåtet?
Om du oavsiktligt verkar riskera att bryta någon regel varnar domaren dig (visar ett gult kort och förklarar). Om du inte korrigerar ditt beteende, eller om domaren anser att du bryter avsiktligt mot någon regel, blir du diskvalificerad. Den som blir diskvalificerad har ändå rätt att slutföra loppet och inom 30 minuter efter avslutat lopp lämna in protest där hon/han ger sin bild av det inträffade.

Korrigering kan t.ex. vara att du har våtdräkt fast temperaturen är över 22 grader. Du ges då en chans att ta av den innan start. Kanske cyklar du i bar överkropp eller med trasig hjälm – om du själv kan ordna ny hjälm/tröja kan du fortsätta och blir inte diskvalificerad.

Ser du någon medtävlande agera otillåtet utom domarens synhåll – kontakta närmaste funktionär/jourtelefon.

Speciella straff. Vad händer om jag draftar eller skräpar ner?
Domaren utfärdar tidsavdrag genom att skicka dig till straffboxen, där du ”avtjänar” ditt tidsstraff innan du får fortsätta.