Funktionärer

För att ett lopp ska fungera behövs nästan lika många funktionärer som deltagare. I år har vi planerat för 250 deltagare och behöver då ca 100 funktionärer.

Kan du tänka dig att hjälpa till så kontakta Daphne Treffers mobil: 0733-625803 eller mail: depnie367@gmail.com

Vi bjuder alla funktionärer på fika och mat under dagen!